Nad hodonínským pracovištěm Státního zdravotního ústavu se stahují mraky. Dvě z jeho tří zaměstnankyň končí posledního května. Musely také opustit své kanceláře a přestěhovat se do provizorní místnosti v budově hygienické stanice v Hodoníně. Podobná situace je v celé České republice. Ministerstvo zdravotnictví chce totiž změnit dosavadní strukturu zdravotních ústavů a ušetřit peníze.

„To samozřejmě neznamená zánik zdravotních ústavů v dotčených místech, což by bylo protizákonné,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. Situace, která nyní nastala v Hodoníně, však vyvolává obavy, zda zdejší pracoviště bude schopné dál fungovat. Chybí tam třeba základní vybavení, jako je připojení na internet. Zaměstnankyně, které dostaly výpověď, ovšem nechtějí o své situaci mluvit.

Zdravotní ústavy vznikly v roce 2003 rozdělením okresních hygienických stanic. Jejich úkolem bylo vykonávání různých, hlavně laboratorních, činností, jako jsou rozbory potravin a vody, měření hluku, očkování a cestovní medicína. Mnohé z těchto služeb byly placené. „Často jde o činnosti běžné komerční povahy, mnohdy snadno dostupné i v soukromém sektoru,“ upozorňuje tisková zpráva ministerstva zdravotnictví, podle které není takový systém možné dlouhodobě platit z veřejných prostředků.

V Hodoníně však fungovalo pracoviště ochrany a podpory zdraví, které zajišťovalo například poradnu pro odvykání kouření, snižování nadváhy nebo poradenství v oblasti pohlavních nemocí a HIV. „Spolupracovali s námi na většině akcí, které pořádáme v rámci projektu Zdravé město. Jako odborníci na zdravotní prevenci, ale pomáhali také při zpracování samotného plánu zdraví,“ řekla Martina Pilková, která má na hodonínské radnici na starosti projekt Zdravé město.

Jak připustila ředitelka odboru strategie a řízení podpory zdraví na ministerstvu zdravotnictví Karla Říhová, s těmito činnostmi hodonínské pracoviště končí.

„V okresních městech Jihomoravského kraje zůstanou jen zákaznická centra, v nichž se mohou lidé informovat o nabízených službách, odevzdat vzorky vod pro rozbory, případně domluvit jiný specializovaný odběr vzorku. Všechny ostatní služby poskytne Zdravotní ústav Brno,“ uvedla Karla Říhová.