Ropa nepřináší na jižní Moravu jen bohatství, ale i škody na ekologii. Staré ropné vrty by mohly dokonce ohrozit zdroj pitné vody v Moravské Nové Vsi. Ze zbytků některých vrtů starých třicet až osmdesát let totiž stále uniká ropa. Dostává se do půdy i do spodních vod. Staré, špatně zajištěné vrty proto čeká nová likvidace a zasaženou půdu dekontaminace.

„V současné době odstraňujeme ekologickou zátěž například na vrtu H 19 u Lužic. Ten byl sice v minulosti zlikvidován, zjistilo se ale, že v jeho okolí je půda stále kontaminována. Ropné látky musíme odstranit ze spodních vod, půdu vytěžit a odvézt na bioodegradaci a nahradit nezávadnou půdou,“ vysvětlil Igor Němec, náměstek ředitele státního podniku Palivový kombinát Ústí.

Ten likviduje několik starých vrtů u Lužic a hodonínského Nesytu. Zároveň chystá projekt na likvidaci a rekultivaci dalších tři sta šedesáti vrtů, právě v prostoru, kde by spodní vody mohly za určitých okolností ohrozit prameniště v Moravské Nové Vsi. Vodu z něho pije asi třicet tisíc lidí, převážně na Podluží a v Hodoníně.

Provozovatel prameniště, Vodovody a kanalizace Hodonín, zjišťuje ropné látky ve vodě a jejím okolí už od založení zdroje v roce 1978 a nikdy žádné neobjevil. Likvidaci starých vrtů v podniku přesto vítají.

„Náš podnik, stejně jako Moravské naftové doly, má v okolí několik průzkumných vrtů, ze kterých pravidelně odebíráme vzorky vody a prakticky nikdy jsme nezjistili měřitelné hodnoty ropných látek. V prameništi je dodržován režim čerpání. Jsou tam stanoveny hladiny podzemních vod, přes které se nesmí čerpat, aby se zabránilo případné přítomnosti ropných látek a také kvůli udržování kvality tohoto vodního zdroje,“ objasnil opatření technicko provozní náměstek VaKu Hodonín Pavel Zabadal. Likvidaci ekologické zátěže podnik přesto vítá.

Staré vrty ale způsobují škody i jinde. Na kontaminované půdě jsou dnes často pole nebo lesy, ale také hospodářské budovy nebo dokonce rybářské sádky. Na Hodonínsku a Břeclavsku jich celkově napočítali kolem šesti set.

„Chtěli jsme zalesnit část půdního fondu, ale po vysazení nám stromky nevzešly. Na základě toho jsme zjistili, že půda je kontaminovaná, a oslovili jsme ministerstvo průmyslu a obchodu s dotazem, kdy budou tyto ekologické zátěže likvidovány,“ řekl starosta Lužic Jaroslav Kreml.

Napravení všech škod potrvá léta. Igor Němec předpokládá, že do roku 2015 na ně Palivový kombinát Ústí vyčerpá stovky milionů korun dotací z evropských fondů. Další miliony půjdou ze státního rozpočtu.