Žádosti ale často dorazí nekompletní. „Ve valné většině chybí odhad celkových nákladů na obnovu bydlení, u některých žádostí nejsou uvedeni všichni vlastníci nemovitostí. Rádi bychom uvedli, že se nejedná o pochybení a že není pravda, že se kvůli chybějícím dokumentům budou žádosti vracet,“ upozornila ředitelka komunikace Státního fondu podpory investic Karolína Smetanová.

Možnou příčinu nedostatků také nastínila. „V postižených oblastech nefungoval internet a mnohdy ani mobilní síť. Proto se mohlo stát, že lidé neměli kompletní informace ihned k dispozici a první informace k programu a k vyplnění žádosti dostávali žadatelé až od pracovníků našich mobilních týmů,“ přiblížila ředitelka, která byla i součástí jedno z týmů vyjíždějících do postižených obcí na Podluží.

Zároveň v pátek sdělila, že bylo vyplaceno 51 žádostí o zálohu v případě demolice domu. „Jde o 25,5 milionu korun. Příští týden bychom měli mít k dispozici první znalecké posudky, takže brzy budou připraveny i dotační smlouvy,“ uvedla Smetanová.

Připomněla, že přímo v regionu poskytují pomoc s vyplněním žádosti o dotaci pracovníci Místních akčních skupin Jižní Slovácko a Lednicko-valtický areál. Jak doplnila Petra Křivánková z MAS Jižní Slovácko, kromě pomoci s vyplněním zájemci chtějí také přiblížit dotační podmínky, na jaké další příspěvky mají nárok a také je kvůli zajištění odborného odhadu nákladů na opravu propojují s Asociací znalců a odhadců POSN Morava. „Určený odhadce pak konkrétního žadatele kontaktuje,“ vysvětlila Křivánková. Jejich poradna pro žadatele je k dispozici v Hodoníně v kanceláři v budově Regionálního centra na Masarykově náměstí.