Kyjov chce úřadovat zeleně, proto se zapojil do soutěže Jihomoravského kraje nazvané Zelené úřadování. Úředníci mají v úmyslu odlehčit životnímu prostředí.

„Do soutěže jsme se zapojili i loni, letos jsme se rozhodli, že budeme podmínky zeleného úřadování dodržovat ještě důsledněji,“ uvedl tajemník městského úřadu Milan Jagoš. Radnice postupně zavádí ekologicky šetrný provoz. „Používáme recyklovaný papír, třídíme odpad do připravených nádob a snažíme se šetřit elektřinu,“ dodal Jagoš. Podstatou zeleného úřadování je omezit dopad byrokracie na životní prostředí.

Do soutěže se mohou přihlásit městské a obecní úřady, ale i jiné veřejné instituce. „Požadujeme po všech zaměstnancích úřadu, aby kopírovali oboustranně a stejně připravovali i ostatní materiály,“ popsal některá z opatření starosta Kyjova František Lukl. Podle jeho slov si zaměstnanci mohou návyky, které získají v práci, přenést i domů.

„Teď, když tu máme kontejnery na oddělený odpad, snažíme se ho třídit poctivě, abychom šli ostatním příkladem,“ řekla Helena Havránková, která pracuje na odboru životního prostředí. „Úředníci by měli zohlednit dopad na životní prostředí i při nakupování spotřebního materiálu nebo při zjednávání dodávek u firem,“ vysvětlila Anna Čarková ze sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, které se podílí na proškolování úředníků.

Kyjov není v regionu sám, kdo se chová ekologicky. Odpad třídí i na Městském úřadě v Hodoníně.