„Díky rozpočtu téměř šedesáti milionů korun se jedná o největší obecní investici posledních let. Čistírna odpadních odpadních vod je kapacitně navržena tak, aby po vybudování sloužila i sousedním obcím Nenkovice a Dražůvky, které by se na ni měly v budoucnu napojit,“ informoval želetický starosta Pavel Planeta.

Kapacita čistírny bude 1 400 takzvaných ekvivalentních obyvatel, tedy těch, kteří k ní budou moci se svými odpadními vodami trvale napojit. Celkové náklady podle smlouvy o dílo dosahují na 59,2 milionu korun. „Samotnou stavbu jsem zahájili třetího října a měla by trvat pět set kalendářních dnů. Prozatím má obec přislíbenou dotaci na rok 2023 z ministerstva zemědělství ve výši 41,2 milionu korun,“ přiblížil starosta s tím, že Želetičtí mají podepsanou smlouvu o spolupráci s Nenkovicemi a Dražůvkami.

Nový pavilon zobrazovacích metod v Nemocnici TGM v Hodoníně.
V Hodoníně bude fungovat magnetická rezonance. Nemocnice získá nový pavilon

Ty by se podle něj v budoucnu měly nejen na novou čistírnu napojovat, ale také se na její výstavbě podílet společnou částkou čtyř milionů korun. „V říjnu ještě obec podávala žádost o dotace na Jihomoravský kraj, ale tady zatím neznáme výsledek,“ doplnil Planeta s tím, že s rozhodnutím kraje o možné desetimilionové podpoře počítá na jaře příštího roku.