Vladimíra Potůčková se narodila 7. června 1938. „Vyrůstala v sokolské rodině a hned po válce v roce 1945 ji rodiče přihlásili do Sokola, kde byla velmi aktivní. V roce 1968 se stala členkou přípravného výboru pro obnovení Sokola. Známé tragické okolnosti však zapříčinily, že k obnově obce došlo jen na krátkou chvíli,“ připomněl sokolský mediální koordinátor a hodonínský praporečník Eduard Mezera.

Vladimíra Potůčková po další obnově České obce sokolské pracovala jako vzdělavatelka Sokolské župy Slovácké, jejímiž členy jsou jednoty z Hodonínska i Břeclavska. Její starostkou se stala v roce 1999. „Cvičila spolu s manželem ve skladbách Věrné gardy na čtyřech polistopadových Všesokolských sletech 1994, 2000, 2006, 2012 a velmi aktivně. Avšak již nikoliv jako cvičenka se zúčastnila zatím posledního Všesokolského sletu v roce 2018. O rok později se výrazně podílela na přípravách oslav sto let od založení Sokolské župy Slovácké,“ upozornil Mezera.

Vladimíra Potůčková jako absolventka filozofické fakulty brněnské univerzity se výrazně zapsala také do paměti studentů a kolegů jako středoškolská profesorka Střední ekonomické školy v Hodoníně, pozdější obchodní akademie. Své žáky zde vzdělávala mezi lety 1965 až 1999, a to především z českého jazyka. A co říkala o svých studentech? „Byli to vzorní premianti, žáci průměrní, ale též žáci – darebáci, kteří ovšem bývají často kořením života ve škole. Na všechny ráda vzpomínám, měla jsem je ráda a věřím, že někteří z nich si také někdy na mé hodiny vzpomenou,“ napsala při odchodu do penze Vladimíra Potůčková. Předtím působila pět let na Střední ekonomické škole v Břeclavi.

Zemřela náhle v pondělí 5. dubna. Poslední rozloučení se koná jen rodinném kruhu. Čest její památce.