Tři místní ženy návštěvníkům předvedly všechny potřebné techniky. Na závěr se uskutečnila ukázka oblékání dvou krojovaných párů.

Šlo o doprovodnou akci projektu rekonstrukce místností v prvním patře úřadu, na což obec získala dotaci z programu Leader. Lidi problematika natolik zaujala, že obec plánuje setkání brzy zopakovat.