Podle jejích slov má být krásná biblická scénka oproti minulému roku výpravnější a impozantnější. „Loni nám několik postav z živého betlémů kvůli onemocnění dětí vypadlo, a tak jsme si řekli, že to letos návštěvníkům zoo vynahradíme," řekla učitelka, která tentokrát zapojila žáky hned z několika ročníků.

Betlém s nimi chce udělat bohatší, honosnější, lépe obsazený. Kromě hlavních postav, kterými jsou Marie, Josef a anděl nesoucí kometu, tak budou přítomni pastýři, hospodyně a několik andílků. Průvod i samotnou scénku obohatí i řemeslníci a dokonce i Tři králové.

„Betlém chceme navíc zasadit do našeho regionu, takže hospodyně budou v typických vlňáčcích, pastýři pak ve vestách a režných kalhotách," doplnila Marie Hanáková.

Nastudovat živý betlém podle ní není snadné. Děti je třeba naučit nejen to, kdy a kam mají jít a co mají přitom dělat. „Chci, aby s sebou nesly legendu. Aby věděly, proč a jaký dar přinášejí. Studujeme prožitek, o betlémské události si vyprávíme. Je třeba, aby se každý aktér vcítil do své postavy," popsala své záměry se zhruba patnácti dětmi učitelka.

Změna má být i v hudebním doprovodu letošního provedení. Zatímco loni byla použita hudba reprodukovaná, tentokrát přijdou i děti hudebního oboru a budou zpívat koledy. A na návštěvníky zoo čeká i jiné překvapení.

„Než se postavy rozpohybují, zahraje jedna žákyně coby andílek Ježíškovi na flétnu. Připravovat betlém je pro nás velká radost. Těšíme se, až se s ním lidem představíme," řekla ještě Marie Hanáková k tradiční akci zoo, která se uskuteční už v neděli šestnáctého prosince.

Průvod betlémských postav vyjde poprvé ve 13.30, dále ve 14.15, v 15.00 a naposledy v 15.40. Poté bude vždy následovat betlémská scénka v kontaktním dětském koutku mezi zvířátky.

BOHUNA MIKULICOVÁ