„Tato louka se má svým vzhledem přiblížit lukám, které na svých obrazech zachycoval Joža Uprka. Jde o velice pestré trávníky, které se na první pohled líbí každému,“ vysvětlila v pondělí Zuzana Veverková z komise životního prostředí.

Díky speciálně vybrané směsi téměř pěti desítek druhů trav má vzniknout nejen vizuálně atraktivní prostor, ale také místo s přírodovědnými hodnotami s dostatkem nektaru i úkrytů pro hmyz. „Navíc v současnosti tento typ porostu mnohem lépe odolává suchu než trávník posečený na pět centimetrů. Ten totiž v letních měsících velice rychle vysychá,“ doplnila členka kyjovské komise životního prostředí.

Proluka se navíc nachází blízko ulice Joži Uprky. „Ještě letos tak kolemjdoucí budou moci obdivovat živý luční obraz složený z bezmála pěti desítek druhů trav, bylin a jetelovin,“ dodal mluvčí radnice Filip Zdražil.