Blatničku pod sv. Antonínkem, Čejkovice, Dubňany, Hodonín, Hroznovou Lhotu, Kyjov, Labuty, Novou Lhotu, Ratíškovice, Sudoměřice, Suchov, Uhřice, Šardice, Veselí nad Moravou, Velkou nad Veličkou a Ždánice zařadili statistici do náhodného výběru míst, kde budou provádět výběrové šetření o životních podmínkách domácností.

„Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem třiceti evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby,“ vysvětlila krajská garantka šetření Martina Nováková z Českého statistického úřadu v Brně.

Šetření, jež nese název EU – SILC, provádí Český statistický úřad každý rok a je závazné pro všechny členské země EU. Letos se na území celé České republiky uskuteční od 20. února do 9. května. V Jihomoravském kraji navštíví vyškolení pracovníci statistického úřadu celkem 1 138 domácností. Už o tom informovali i starosty všech náhodně vybraných obcí.

Dotazník má několik částí. Jsou věnované přehledu osob v domácnosti, způsobu jejího hospodaření, údajům o bytě a jeho vybavenosti i nákladům na bydlení, a zjišťují se i pracovní aktivity, vzdělání a zdraví. Speciální přílohou bude dotazník zaměřený na problematiku správy financí domácností.

„Nedílnou součástí celého šetření jsou také otázky na příjmy, o nichž víme, že jsou velice citlivou záležitostí. Bez nich by však výsledky tohoto zjišťování byly jen obtížně využitelné,“ uvedla Nováková.

Podle ní je důsledně chráněna důvěrnost získaných údajů podle přísných požadavků zákonů o ochraně osobních údajů a o státní statistické službě. Pracovníci, kteří jsou zapojení do šetření, jsou vázáni mlčenlivostí. „Po převedení anonymních údajů z dotazníků do elektronické podoby jsou tyto papírové nosiče fyzicky zničeny a výpočetní centrum ČSÚ dále zpracovává výsledky jako jen zcela anonymní a agregované údaje,“ přiblížila Nováková. Pracovníci provádějící šetření se musí prokázat speciálním průkazem tazatele a příslušným pověřením. Na požádání musí také předložit svůj občanský průkaz.