Podle heraldika a vexiloga Jana Tejkala emblém vychází z historické pečetě obce. „Archivní fondy Moravského zemského archivu v Brně ji sice nedokládají, ovšem o existenci pečeti Karlína se zmiňuje dobová vlastivědná literatura. Konkrétně se jedná o práci Jakuba Vrbase Ždánsko, která vznikla před pětaosmdesáti lety. Je v ní překreslení, jejíž hlavní figura je v souborném popisu vesnických pečetí interpretovaná jako tancující medvěd," uvedl Tejkal.

Kromě odkazu na historický základ připomíná návrh rovněž patrona místní kaple svatého Karla Boromejského. „A to prostřednictvím figury do kruhu vepsaného latinského kříže," přiblížil heraldik. Pečeť, ze které znak vychází, má kruhový tvar a pod nápisem Karlov u horního okraje pečetního pole lze spatřit siluetu na naznačené půdě stojícího vzpřímeného zvířete držícího kruh.

Karlínští se pochlubí také novou vlajkou s vyobrazením a krajními pruhy. „List tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený a bílý. V zeleném pruhu je žlutý medvěd ve skoku s červenou zbrojí a jazykem držící mezikruží s vepsaným latinským křížem, obojí v bílé barvě a umístěné nad dvěma žlutými vinnými hrozny," upřesnil Tejkal.

ERIKA BENEŠOVÁ