Výsledkem jejich snažení je soubor sedmi podrobných map, ve kterých je vyznačena poloha lidových památek. Bonusem je pak brožura, ve které jsou k přečtení nejzajímavější z jejich osudů.

„Mapování a hledání příběhů se uskutečnilo na území sedmi mikoregionů na Kyjovském Slovácku: Ždánicko, Babí Lom, Moštěnka, Podchřibí, Bzenecko, Nový Dvůr a zčásti Hovoransko,“ píší ve vysvětlení autoři textu Anna Čarková a Jan Grombíř za sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, které bylo garantem celé akce. Je také vydavatelem výše zmíněných map a drobné publikace.

Texty doplňují dětské kresby vybraných kapliček či křížů, jak je namalovaly děti ze speciální školy ve Vřesovicích.

Zájemci se například dočtou, že kamenný kříž z roku 1917 v Ostrovankách nechala postavit tamní obyvatelka Anna Nováková jako vzpomínku na syna Štěpána, který padl ke konci I. Světové války v dnešním Slovinsku. „O jeho úmrtí vyprávěl kamarád Antonín Hanák z Bukovan, kterému dodýchal takřka v náručí. Smrt mu nezpůsobila střepina granátu, ale kámen padající po jeho výbuchu. Nestačil se ani domodlit Otče náš,“ stojí v brožuře.

Kaplička svaté Anny u Želetic je zase vzpomínkou na příhodu, kdy zvědavá ovečka upozornila pasáčka na místo, kde objevil po kratším kopání buď sochu sv. Anny nebo její plechový obrázek.

Každý ze sedmi mikroregionů reprezentuje jeden či dva podobné příběhy.

Jelikož projekt vznikl ve spolupráci s dalšími dvěma sdruženími, které pracují na severní Moravě a západních Čechách, jsou součástí „balíčku“ i publikace z těchto regionů. Tam dobrovolníci mapovali památky úplně stejně jako na Kyjovsku. Lidé se tak dočtou i příběhy památek z těchto míst.