Historicky patřilo území Čeložnicím. Jedná se převážně o zemědělskou půdu poblíž křižovatky polní cesty a silnice mezi Kostelcem a Čeložnicemi. „Před nějakou dobou se pozemky kvůli digitalizaci katastrálně přiřadily ke Kostelci. Majitelé to často nevnímali nebo ani netušili. Zjistili to až při pozemkových úpravách," popsala kostelecká starostka Vlasta Lochmanová.

Kostelec potom začal s pozemkovými úpravami ve spolupráci s okolními obcemi. Jednou z podmínek spolupráce bylo i navrácení pozemků do katastru Čeložnic. „Byl to oprávněný nárok, zastupitelé s tím neměli problém," doplnila Lochmanová.

Čeložničtí budou posun hranic projednávat na nadcházejícím zasedání zastupitelů, které obec svolá ještě před prázdninami. „Jsme rádi, že Kostelec se změnou souhlasí," shrnul čeložnický starosta Jiří Zbořil.