Zástupci Kordisu, který je koordinátorem dopravy v Jihomoravském kraji, tak chtějí vyhovět cestujícím ze zmíněné oblasti. „K prodlouženým vlakům linky R13 budou ve Starém Městě navázané přípoje do a z Uherského Hradiště a Olomouce. Změnám se přizpůsobí i linka S61 z Bzence do Moravského Písku, což umožní zrychlit spojení z Bzence do okolních relací,“ vysvětlil mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík.

Osobní vlaky z Moravského Písku do Bzence s odjezdem sedm minut po osmé ráno a z Bzence do Moravského Písku s odjezdem v 8:42 pojedou nově také v neděli a svátky. Spoje ve 14:42 a 16:42 z Bzence odjedou v pracovní dny o sedm minut dříve kvůli zajištění přestupu na nově zavedené spěšné vlaky do Starého Města u Uherského Hradiště.

„Večerní spoj ve 20:51 z Bzence, respektive ve 21:00 z Moravského Písku, bude nově rozdělený na dva spoje. První pár vlaků pojede o devět minut dříve a zajistí dřívější přípoj od osobního vlaku z Přerova. Druhý pár vlaků pojede naopak o čtrnáct minut později a vytvoří novou přestupní vazbu od osobního vlaku z Břeclavi do Veselí nad Moravou,“ přiblížil Petr Pošta z tiskového oddělení Českých drah.

Změny na Hodonínsku završí zavedení nového víkendového spoje linky S9 z Hodonína do Břeclavi, který odjede osm minut po šesté ráno. Na lince S91 z Hodonína na Myjavu budou časové polohy vlaků o víkendech upravené tak, aby v Hodoníně vznikaly přípoje k vlakům linek S52 a R13 ve všech případech, kdy je to technologicky možné.

„V úseku z Veselí nad Moravou do Hodonína a zpět budou osobní vlaky vedené alternativními trasami s odjezdem z Veselí nad Moravou dříve a z Hodonína později. Změna nastane převážně o víkendech, kdy je to v důsledku dvouhodinového intervalu spojů možné. Účelem této změny je navázání vzájemných přípojů v Hodoníně s vlaky tratě Zaječí až Hodonín a ve vybraných případech i s rychlíky linky R13,“ doplnil Pošta.

Provozní koncept zůstává stejný

V období platnosti jízdního řádu pro příští rok ujedou regionální vlaky Českých drah na území Jihomoravského kraje téměř deset milionů takzvaných vlakokilometrů.

Oproti letošku tak půjde o víc než desetinový nárůst, který způsobí zejména o týden delší platnost nových jízdních řádů. Ve výsledku je tak rozsah dopravy srovnatelný s letošním rokem.

„Provozní koncept na všech tratích na jižní Moravě zůstává stejný, na většině tratí dochází pouze k drobným změnám na žádost objednatele s cílem zlepšit nebo vytvořit nové přestupní vazby a spoje,“ uvedl k novému jízdnímu řádu obchodní manažer Českých drah pro Jihomoravský kraj Alan Butschek.

Změny v dopravě na Hodonínsku

Z Hodonína odjedou do Starého Města na Uherskohradišťsku dva nové spoje.

Vzniknou prodloužením stávající linky R13 z Brna do Hodonína.

Změnám se přizpůsobí i linka S61 z Bzence do Moravského Písku.

Z Hodonína do Břeclavi odjede o víkendech nový spoj v 6:08.