Tato známka je první ve střední Evropě, kterou jsou označovány výrobky na území moravské i slovenské Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. „Je to osvědčení, které lidem a řemeslníkům umožňuje v příštích dvou letech značit své produkty,“ vysvětlil Zdeněk Kučera z Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat.

Nositeli přitom mohou být výrobky i služby. Známka garantuje jejich kvalitu a významně pomáhá v propagaci regionu. „V neposlední řadě vytváří ochranná známka pocit sounáležitosti lidí žijících v Bílých Karpatech a poukazuje na blízký vztah k tomuto kraji,“ vypráví Kučera.

Mezi nové uživatele regionálních známek patří také ručně tkané výrobky Hany Buchtelové z Malé Vrbky, která se zabývá tkaním horňácké činovati v tradiční i aplikované podobě.

Také Věra Častková vytváří specifické krojové součásti zvané „Velické huadění“ neodmyslitelně patřící k ženskému kroji ve Velké nad Veličkou. Společnost INEX – SDA z Tvarožné Lhoty jej získala za bylinné čaje z Bílých Karpat.

Projekt regionální ochranné známky Tradice Bílých Karpat získal finanční podporu ze zahraničních zdrojů a je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci byly využity prostředy Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílých Karpat.

„Současně jej financují zdroje Rozvojového programu, Fond životního prostředí a Nadace Partnerství,“ dodal Kučera.