Před vchodem do dějiště setkání vítalo příchozí nákladní auto Petra Elšíka značky Praga z roku 1952, a to v úpravě pro alegorický vůz na někdejší prvomájové oslavy.