Podle odhadů za více než deset milionů korun. „Skleníky jsou v naprosto dezolátním stavu, konstrukce jsou tak zrezivělé, že padají. I kdybychom nepřipravovali nové, tak je stejně musíme zbourat, jinak by spadly," řekl kastelán Evžen Boček.

Část skleníků pochází z roku 1923. K nim někdy v roce 1970 přibyly ještě další. Nachází se v zámeckém zahradnictví, je jich sedm s délkou přibližně dvanáct metrů a šířkou přes tři metry. Špatný technický stav objektů má vliv i na náklady. Uniká z nich totiž velké množství tepla.

U skleníků a v zámecké zahradě pracuje už dvanáct let Roman Krejča, který pochází z Buchlovic. Má k ruce šest pomocníků, ale není pouze zahradníkem, zajišťuje údržbu celého zámku. „Ve sklenících děláme klasickou zahradnickou produkci na zámek pro výzdobu, takže balkonové květiny, zeleninové záhony, zeleninové přísady, děláme široký sortiment letniček. Pěstujeme i něco málo pokojových rostlin," přiblížil Krejča.

Milotické zámecké zahrady prošly před několika lety obnovou, slavnostně byly otevřené v roce 2013. Autorem obnov je Přemysl Krejčiřík, pedagog na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zahrady považuje za unikátní soubor se zachovalou barokní dispozicí. „Na zámek navazuje parter – okrasné zahrady, kde staré jírovce nahradily nové aleje opět z jírovců. Vedle toho je kuchyňská zahrada, která sloužila k hospodářským účelům," přiblížil Krejčiřík.

V kuchyňské zahradě se pěstovala zelenina a ovoce na hraběcí stůl. Vedle se nacházela květnice, z níž pocházely květiny do váz na zámku. Obnovy zahrady vycházely ze skici, která je datovaná do devatenáctého století. Nový skleník má podle Krejčiříka sloužit pro potřeby zámeckého zahradnictví, především pro pěstování květin pro záhonové výsadby a řezané květiny pro interiéry zámku.

Kromě skleníků se obnoví i nedaleké dílny. Na místě z původní stavby zůstane asi jenom komín, na kterém hnízdí čápi. V současné době je podaná žádost o stavební povolení, následovat by mělo vytvoření dokumentace. Až podle ní se zjistí přesnější náklady. „Když to půjde dobře, tak příští rok zjara vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele, pak by se mělo začít s pracemi," odhadl Boček.