Umělecké školství v Hodoníně vzniklo v roce 1939, a to založením první Městské hudební školy. Jejím zakladatelem a zároveň i prvním ředitelem se tehdy stal Jan Chovanec. Škola v té době sídlila v mateřské škole na Horní Plesové a také v jedné z budov na Masarykově náměstí.

„Učitelský sbor tenkrát představovali tři pedagogové, kteří své svěřence vzdělávali ve hře na housle a na klavír,“ přibližuje historické začátky Základní umělecké školy její současná ředitelka Milada Čermáková, která je ve funkci ředitelky od roku 1975, tedy přesně druhou polovinu ze sedmdesátiletého života školy. „Tuto polovinu mohu zhodnotit a dobře se mi o ní hovoří. Mohu říct, že škola prošla obrovskou změnou,“ míní.

Na začátku šedesátých let vznikla Lidová škola umění, která už kromě hudebních oborů vyučovala i obory taneční. Hudební obory se rozšířily o hru na akordeon a dechové nástroje. Nově přibyly i obor výtvarný a dramatický.

V roce 1974 byla nově zrekonstruována a otevřena pro výuku Základní umělecké školy budova Dobrovolského 4, ve které si podmínky a prostory vytvořil výtvarný a taneční obor. Zároveň se do nového zázemí přesunula i polovina hudebního oboru. „Ta druhá zůstala v budově Dobrovolského 2, což byla stará budova,“ připomíná Čermáková.

Zásadním okamžikem se stal rok 1955, kdy Jan Nosek a Jaroslav Šamánek společně založili Smyčcový orchestr. Už po třech letech ale z původního 25členného tělesa vznikl symfonický orchestr s více než dvojnásobným počtem členů. V posledních letech se orchestr omladil a dnes ho tvoří na šedesátku hráčů.

K výrazným změnám došla dnešní Základní umělecká škola společně se změnami v tehdejší společnosti. Hlavní změnou bylo přestěhování se do nových prostor na Horních valech, čímž dostaly hudební obory možnost být konečně spolu. „Dostaly jsme také malý a velký koncertní sál, který využíváme na koncertní a besídkovou činnost, ale i na výuku,“ přiblížila ředitelka.

Před dvaceti lety se však škole otevřela také možnost nahlédnout do zahraničních metodiky, a to nejen evropských, ale i světových. „Tato škola měla opravdu vždycky štěstí na pedagogy, kteří měli o svou práci velký zájem a nejenom že se o tyto metodiky zajímaly, ale uměli všechno to nové aplikovat do naší výchovy, do našich podmínek,“ říká Čermáková.

Současná Základní umělecká škola má přesně danou kapacitu-871 žáků. 480 z nich se věnuje hudebnímu oboru, 225 výtvarnému oboru, 116 žáků tanečnímu oboru a 50 žáků literárně-dramatickému oboru.

Sedmdesáté výročí uměleckého školství v Hodoníně oslavila Základní umělecká škola již tradičně koncertem. Ten provedl posluchače skladbami z konce 17. století ale i úryvky z muzikálů. K muzikantským pultům zasedli žáci se svými pedagogy, bývalí absolventi školy a také její hosté.