Deník má nyní k dispozici první výstupy kontroly. „Při ní bylo zjištěno několik porušení legislativy, konkrétně veterinárního zákona, plemenářského zákona i zákona na ochranu zvířat proti týrání. S chovatelem povedeme správní řízení a dáme podnět podnět obci s rozšířenou působností pro porušení podmínek welfare,“ informoval o porušení souboru dobrých životních podmínek zvířat mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Zároveň upozornil, že šetření podnětu ze strany krajské veterinární správy nebylo ukončeno a nadále pokračuje. Chovatel musel čelit pokutám od úřadů už v minulosti, a to na základě kontrolních zjištění na konci roku 2017. Pochybení ale nenabyla takové úrovně, aby museli úředníci přistoupit k zákazu chovu či odebrání některých zvířat.

Sám chovatel sice přiznal nepořádek v areálu, kde koně, ovce či drůbež chová. Vůči týrání zvířat se však ohradil. „Ne, žádné. Ale asi někomu vadím. Zvířata si tady žijí jako v Americe,“ řekl minulý týden chovatel Jan Šantavý.